İntihal ve Redaksiyon

ÜCRETLİ ÖDEV YAZIMI HİZMETLERİ KAPSAMINDA İNTİHAL VE REDAKSİYON

İntihal; ortaya konulan eserin kendi alanındaki benzerlerine olan yakınlık derecesi olarak bilinmektedir. Genelde yüksek lisans tezlerinin yazımında öğrencilerin karşılaştıkları sorunların başında gelen intihal sorununun aşılması, konunun uzmanları tarafından rahatlıkla aşılabilecek bir sorundur. Türkçeye hakim olma ve zengin bir kelime dağarcığına sahip olma becerisi gerektiren intihal düzenleme sürecinde, işletme olarak uzman kadromuzla siz değerli öğrencilere garantili hizmet vermekteyiz.

Redaksiyon ise; herhangi bir yazı metninin dili, anlatımı ve şekli yönünden incelemeye tabi tutulması ve gerekli görülen yerlerin revize edilmesidir. Akademik çalışmalar kendilerine has anlatım biçimi ve terminolojiye sahiptirler. Akademik yazı türü, pek çok kuralı içerisinde barındırması, öğrenim süreçlerinin çok uzun sürmesi ve günlük yaşamda kullanılmakta olan dilden farklı bir yapıya sahip olması yönüyle öğrencilere zor anlar yaşatmaktadır. Bu açıdan öğrencilerin ihtiyaç duydukları redaksiyon hizmeti için işletmemiz kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmakta ve öğrencilere katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İntihal ve redaksiyon çalışması yapılmak üzere bizlere emanet ettiğiniz çalışmalarda, uzman akademik kadromuzun en kaliteli hizmeti uygun fiyata sizlere sunması için aracılık etmekteyiz. Çalışma sonunda intihal oranının istenilen düzeyin altında olması için turnitin raporu çıkarmakta ve bu raporu siz değerli öğrencilere ödev ile birlikte göndermekteyiz. Turnitin raporuna göre intihal oranının yüksek çıkması durumunda ekstra ücret talebinde bulunmadan gerekli revizeyi yapıyor ve siz değerli öğrencileri bu konuda mağdur etmemek için her türlü özeni gösteriyoruz.

İntihal ya da diğer ismiyle aşırma, bir öğrencinin yazısının veya başkasına ait bir kompozisyonun, kitap ya da gazetelerin bir bölümünün, bir dergide yer alan makalenin bir kısmının ya da tamamının kelimesi kelimesine kopya edilmesi suretiyle ortaya çıkabilir. Aynı şekilde bir başkasına ait görüşlerin tamamının kendi görüşü gibi alınması ve kullanılması da intihal olarak değerlendirilebilir. Akademik açıdan intihal, akademik personellerin ve öğrencilerin en fazla dikkat etmesi gereken konulardan birisidir. Bu bakımdan yazılan tez ve makalelerin intihale takılmamasına önem gösterilmelidir.

Redaksiyon açısından akademik alanda yapılan hataların başında dil bilgisi yanlışlıkları gelmektedir. Paragraflar arasında kopukluk yaşanması, imla hataları, kavramsal tutarsızlıklar ve genel dil bilgisi kurallarının ihlal edilmesi, ortaya konulacak akademik çalışmaların başlangıçta sakat biçimde ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Uzman kadromuz, gerek intihal konusunda gerekse redaksiyon konusunda ortaya koydukları özen ve gayretle siz değerli öğrencilere katkı sağlamayı misyon edinmiştir.

Hukuk, Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Eğitim bilimleri, Fen Bilimleri, Uluslararası İlişkiler ve bir çok farklı alanda siz değerli öğrencilere, yazmış olduğunuz lisans ve yüksek lisans tezleriniz için intihal oranını düşürme hizmeti sağlıyoruz. Bunun yanı sıra uygun fiyat ve etkin performans ilkesi ile sizlere redaksiyon hizmeti de sunmaktayız.