Literatür Taraması

LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ÖDEVLERİ İÇİN LİTERATÜR TARAMASI

Literatür taraması, çalışma yapılacak alan ya da konuya ilişkin kaynaklarının detaylıca incelenmesi ve o konu ya da alana ait elde edilen verilerin sistematik şekilde toparlanması sürecini ifade eder. Tez ya da ödevler konusunda yapılacak literatür taraması faaliyetleri pek çok açıdan önem arz eder. Özen gösterilerek yapılmayan literatür taraması sonucunda tez ya da ödevlerin başarılı olma şansı yok denilecek kadar azdır. Daha önce tezlere işlenmiş ya da güncelliğini yitirmiş olan bilgilerin akademik çalışmalara alınmaması için literatür taraması faaliyetinin özenli bir biçimde yapılması şarttır. Aksi takdirde yazılacak tezlerde yanlış bilgilere yer verilebilir ya da tekrara düşülebilir.

Hukuk, Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Eğitim bilimleri, Fen Bilimleri, Uluslararası İlişkiler ve bir çok farklı alanda siz değerli öğrencilerin lisans ve yüksek lisans tezlerinizin literatür taraması ve konu belirlenmesi süreçlerine katkı sağlamaktayız. Belirlenen konular ve taranan literatür çerçevesinde siz değerli öğrencilerin hazırlatacağı tezler konusunda hem sizlere fikir veriyor hem de konunun ana taslağını ortaya koymuş oluyoruz. Bu açıdan literatür taraması sürecinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Günümüzde literatür taraması etkinlikleri maalesef yalnızca internet üzerinden yapılmakta olan bir çalışma olarak görülmektedir. Ancak bu inanış pek çok yönüyle eksik ve de hatalıdır. Literatür taraması yapılırken belli başlı yolların izlenmesi gerekmektedir. Kurum olarak Literatür taraması sürecinin işletilmesi aşamasında merkez kütüphanelerinden ve sanal kütüphanelerden birebir biçimde doğrudan yararlanmaktayız. Kitap kaynakları başta olmak üzere; konuyla ilgili makale, hakemli dergi, doktora ve yüksek lisans tezleri birebir taranmakta ve bulunan kaynaklar çerçevesinde tezin konusunun kapsamı belirlenmektedir. Bu kapsam belirlemesinin ve ödevin taslağının hazırlanması sürecinin ana etkinliği, literatür taraması faaliyetidir.

Literatür taraması süreci, araştırma ve muhakeme becerisi gerektiren bir süreçtir. Bu açıdan öğrencilerin literatür taraması ile ilgili ihtiyaçları ortaya çıkabilmektedir. Bu alanda özgün içeriklerin oluşması için öğretiye hakim olan uzman kadromuzla sizlere hizmet vermekteyiz. Başarılı bir çalışmanın gerçekleştirilmesi ve yetkin bir tezin ortaya konulması için konuyla alakalı literatürdeki bütün kaynakların taranması ve kaynakçanın oluşturulması gerekir. Tez yazımı aşamasında kullanılacak olan kaynakların başlangıçta düzenli bir biçimde toparlanması, ödevin akıbeti açısından da son derece önem arz eder.

Yukarıda belirtilen alanlarda yazdıracak olduğunuz tezler konusunda her alanın uzmanı hocalarımız sizin için öncelikle literatür taraması işlemini yapmaktadır. Sağlıklı bir biçimde kaynakçanın oluşturulmasının ardından tez yazım aşamasına geçilir. Esasen tezin yazımına geçilmesi süreci, literatür taramasının doğru bir şekilde yapılması kaydıyla literatür taraması sürecinden daha basit bir işlem olarak görünmektedir. Zira kaynakların detaylı ve düzenli bir biçimde oluşturulmasının ardından, tezin yazıya dökülmesi işi kalacaktır.

Kurum olarak literatür taraması sürecine son derece önem vermekteyiz. Zira bize göre literatür taraması süreci, bina yapım sürecindeki temelin atılma aşamasına benzemektedir. Bina temelinin düzgün atılması, binanın devamı açısından son derece önemlidir. Aynı şekilde literatür taraması sürecinin verimli geçirilmesi, tezin devamı açısından son derece önem arz etmektedir.