Para Karşılığı Tez Yazdırma Hizmetlerinin Etik Yönü

Büyük bir piyasa haline gelen tez danışmanlığı ya da ücretli tez yazım hizmetleri, son dönemde öğrenciler tarafından çokça tercih edilir hale gelmiştir. Bu durumun sosyolojik ya da ekonomik sebepleri yanında etik yönünün de sıkça tartışıldığı görülmektedir. Etik açıdan öğrencilerin ödevlerini kendilerinin yazması gerektiği görüşü baskın olmakla birlikte; bu sektörde faaliyet gösteren kişilerin kendilerini emek işçisi olarak gördükleri ve fikir çalışması niteliğindeki çalışmalarını para karşılığında pazarladıklarını iddia ettikleri görülür. Her iş kolunun etik yapısının kendine has değerlendirme kriterleri vardır. Ücretli tez yazım hizmetlerinin de etik değerlerinin kendi sınırları içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Neticede emek sarfiyatı bakımından bina yapan işçiler ile kendilerini fikir işçileri olarak gören tez yazım hizmetleri işçilerinin durumları arasında kıyaslama yapılması objektif açıdan bakıldığında doğru sonuçların ortaya konulmasını sağlamaz. Bu tarz tartışmaların etik yönünün kişinin iç dünyasından dış dünyaya bakışı çerçevesinde şekillendiği açıktır. Esasen kendisi tartışmalı bir kavram olan “etik” kavramının söz konusu sektöre tavsiyede bulunması ya da onu etik dışı görmesi de tutarlı bir durum değildir. Etik kavramının ancak ve ancak felsefi alanda tutarlı bir şekilde ortaya konulması durumunda, tez yazım sektörüne karşı söz söyleme hakkının olacağı açıktır.

Yorum yapın